Helsingin Sanomat uutisoi 5.10.2006 Merimies-unioinin saartaneen laivan “orjapalkkojen” vuoksi Kokkolassa. Laiva ja sen miehistö olivat filippiiniläisiä. Laivan matruuseille maksettiin 500 euroa kuukaudessa, mikä oli siis Merimies-unionin mielestä orjuuttamista. Merimies-unioni vaatii sanoo että alin hyväksyttävä palkka matruusille on 2100 euroa.

Mitä filippiiniläiset itse palkastaan tuumivat, sitä en tiedä, mutta sen tiedän että Filippiinien BKT oli vuonna 2004 4600 USD asukasta kohden. Suomen vastaava luku on 30300. Tämä indeksi kuvaa yhden kansalaisen vuoden aikana tekemän työn arvoa. Näitä lukuja vertailemalla voi melko hyvällä tarkkuudella arvioida filippiiniläisen työntekijän keskipalkan olevan vain 15 prosenttia suomalaisen työntekijän keskipalkasta. Suomessa keskipalkka on karkeasti 2500 euroa, joten Filippiineillä se olisi noin 375 euroa. Onko 500 euroa kuukaudessa tässä valossa “orjapalkkaa”?

Tilanne on aivan verrattavissa suomalaiseen rahtialukseen, joka lähtee jonnekin hypoteettiseen paljon varakkaampaan maahan hakemaan kauppatavaraa. Miehistölle maksetaan suomalaiseen hintatasoon verrattuna aivan loistavaa palkkaa, jopa 3300 euroa kuukaudessa. Saavuttuaan varakkaan maan satamaan sen lastaaminen pysäytetään, koska miehistölle maksetaan täkäläiseen hintatasoon verrattuna mielettömän surkeaa palkkaa. Laivan pysäyttäjät vaativat että suomalaiselle miehistölle maksetaan ainakin neljä kertaa enemmän, 13200 euroa kuukaudessa.

Vaikka jollakin tämän hypoteettisen valtion varustamolla olisikin varaa maksaa tuollaisia palkkoja, ei se suomalaiselle varustamolle olisi mitenkään mahdollista. Samoin, ei filippiiniläiselle varustamolle ole mahdollista maksaa työntekijälle suomalaista palkkaa.

On aivan älytöntä verrata eri puolilla maapalloa työskentelevien palkkoja suoraan. Pitää ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja hintataso. Vaikka filippiiniläiset tässä kyseisessä tapauksessa työskentelivätkin Suomen alueella, heidän työnantajansa oli silti filippiiniläinen yritys ja palkan siksi oltava filippiiniläinen. Eihän suomalaisesta yrityksestä Brasiliaan työkomennukselle lähteväkään saa komennuksellaan Brasilian hintatasoon suhteutettua palkkaa.

Mika Mustalahti

  • Share/Bookmark